HOME INDEX    HRAD LITICE

tel.: (+420) 603 232 212, (+420) 465 320 627
e-mail: hrad.litice@seznam.cz
web: http://hrad.litice.sweb.cz/

 

 

 

 

Úvodní stránka

Aktuálně

Turistické informace
    Expozice
    Návštěvní doba
    Vstupné
    Dostupnost hradu
    Plán hradu a okolí
    Prohlídka hradu
    Upomínkové předměty
    Okolní památky

Historie
    Přehled majitelů  
    Erby majitelů  
    Historie hradu
    Pověsti
    Články  

Kalendář
    Program sezóny 2009
    Sezóna 2008
    Sezóna 2007
    Sezóna 2006
    Sezóna 2005
    Sezóna 2004
    Sezóna 2003
    Minulé sezóny

Fotogalerie
    Fotografie 1
    Fotografie 2
    Fotografie 3
    Fotografie - mapa

Odkazy a literatura
    Literatura a články
    Webové stránky

O stránkách
    Návštěvnost stránek
    Kontakt
    Struktura stránek
    Vývoj stránek (novinky)
 

 

 

 

 

 

    Navštivte naše nové oficiální stránky: www.hrad-litice.cz   

Přehled majitelů


 


Přehled majitelů

    Následující tabulka obsahuje stručný přehled jednotlivých majitelů hradu, jak jsou známi. Uvedeno je období, jméno a poznámka o způsobu nabytí, případně dalšími podrobnostmi. Bližší údaje najdete na stránkách "historický vývoj" a "stavební vývoj".

rod od   do majitel

poznámka

  ? - 1304 Půta z Potštejna Půta je považován za zakladatele hradu.
  1304 - 1316? královský majetek Půta vyměnil hrad s králem Václavem II. za Bor na Horažďovicku, později hrad vlastnili králové Václav III., Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský a Jan Lucemburský. Tento údaj se však velmi pravděpodobně vztahuje na hrad Litice na Plzeňsku.
  1316? - 1333? Jindřich ml. z Lipé Vlastnil hrad jako zástavu od Jana Lucemburského.
  1333 - ? královský majetek Roku 1333 zástavu vykoupil markrabě Karel a majitelem se stal opět Jan Lucemburský
Erb pánů z Lichtemburka ? - ? Jindřich z Lichtemburka, zv. Hynek Někdy po roce 1341 získal Litice výměnou za hrad Lichnici s Janem Lucemburským. Poprvé je tu připomínán roku 1353.
? - 1365 Jan z Lichtemburka, zv. Ješek Pykna Připomínán roku 1361 ve spojitosti s kostelem v Žamberku, který patřil k Liticím.
Erb pánů z Lipé 1365 - ? Jindřich z Lipé Koupí od předchozího.
z

K
u
n
š
t
á
t
u
? - 1373? Boček z Kunštátu Nelze doložit, jak Litice získal, ale roku 1371 je připomínán jako patron kostela v Sopotnici, která k Liticím patřila.
1373? - 1416 Boček z Kunštátu Stejnojmenný syn předešlého.
1416 - 1427 Viktorin z Kunštátu a Poděbrad Syn předešlého.
1427 - 1471 Jiří z Kunštátu a Poděbrad Syn předešlého. V době jeho nedospělosti spravoval majetek poručník Heralt z Kunštátu a Lestnice (1). Prameny dále uvádějí, že Jiří na nějaký čas Litice zastavil Prockovi z Kunštátu (2)
1472 - 1483 Boček z Kunštátu a Poděbrad Syn předešlého. Čtyři bratři si smlouvou z roku 1472 rozdělili majetek, Bočkovi připadly Litice.
1483 - 1495 Jindřich st. kníže minsterberský Mladší bratr předešlého. Ještě za života mu Boček svůj majetek postoupil.
Roku 1495 byl Jindřich nucen Litice prodat.
P
e
r
n
š
t
e
j
n
o
v
é
1495 - 1521 Vilém z Pernštejna Získal Litice koupí od předchozího. Správu majetku v této oblasti přenesl na Potštejn a Litice na čas ztrácí význam. Svůj majetek rozdělil mezi své dva syny tak, aby syn Vojtěch obdžel vše v Čechách, připadly mu tedy i Litice s Potštejnem.
1521 - 1534 Vojtěch z Pernštejna Syn předešlého.
1534 - 1548 Jan z Pernštejna Bratr předešlého. Dědil majetek po smrti svého bratra Vojtěcha.
1548 - 1556 Jaroslav z Pernštejna Syn předešlého. Nebyl dobrým hospodářem jako jeho předkové a byl nucen část majetku prodat.
  1556 - 1558 Arnošt falckrabě rýnský Získal Litice a Potštejn koupí od předešlého. Zřejmě majetek koupil jen proto, aby jej rozprodal.
  1558 - 1562 Václav Okrouhlický st. z Kněnic na Borovnici Koupil litické panství (bez potštejnského panství) od předchozího.
  1562 - 1562 děti předchozího Jejich poručníci Litice prodali.
z

B
u
b
n
a
1562 - 1608 Mikuláš z Bubna a z Litic Získal Litice koupí. Za své hlavní sídlo považoval Litice a začal také používat přídomek "z Litic". Zdejší panství rozšířil, ucelil, vytvořil z něho rodové svěřenství (fideikomis) a za dědice ustanovil syna svého bratra Vratislava.
1608 - 1653 Jindřich Jan z Bubna a z Litic Dědictví rodového svěřenství po strýci Mikulášovi. V letech 1608-1617 spravoval majetek jeho otec Vratislav z Bubna na Březně jako poručník, po jeho smrti roku 1617 se poručníkem stal Jan st. z Bubna a na Libchavách. Jindřich Jan se ujal správy po dosažení plnoletosti roku 1627, na Liticích nepobýval, sídlo přenesl do Žamberka. Panství se dále uvádělo jako "žamberské" a Litice úplně ztrácejí význam.
1653 - 1711 František Adam z Bubna a z Litic Syn předchozího. V době nedospělosti spravoval rodový majetek bratr přechozího Kunata Jaroslav (1653-1668).
1711 - 1725 Antonín Ignác z Bubna a z Litic Syn předešlého. V letech 1725-1739 spravoval svěřenství poručník (???).
1737 - 1787 Antonín Vít z Bubna a z Litic Syn předešlého. Roku 1776 dal litický hrad částečně poopravit.
1787 - 1809 František Adam z Bubna a z Litic Jeho manželka, Marie rozená z Kolowrat, ho údajně nechala prohásit za duševně chorého a panství značně zadlužila (3). Po jeho smrti bylo zemským soudem zrušeno rodové svěřenství a žamberské panství bylo prodáno následujícímu, zbytku majetku se ujal stejnojmenný syn František Adam z Bubna.
  1809 - 1815 Veriand hrabě Windischgrätz  
P
a
r
i
s
h
1815 - 1858 Jan Parish Koupil část žamberského panství od předchozího;
1858 - 1881 Jiří Parish Syn předešlého.
1881 - 1924 Oskar Parish V letech 1890-1896 nechal konzervovat zdivo litického hradu.
1924 - 1948 Karel Parish V letech 1933-1935 provedl rekonstrukci hradní zříceniny a zpřístupnil ji pro veřejnost. Když mu byl majetek roku 1948 zabaven, emigroval do Kanady.
  1948 - 1961 Československá republika  
  1961 - 1990 Československá socialistická republika  
  1990 - 1993 Československá federativní republika  
  1993 - souč. Česká republika Syn Karla Parishe, John Marmaduke Parish, po návratu z emigrace restituoval zámek v Žamberku a lesy, hrad Litice ponechal státu.
         


10. srpna 2003

Poznámky:

 1. Ottův slovník naučný, díl XIII., str. 549 (Jiří z Poděbrad, slavný český král);
 2. Ottův slovník naučný, díl XIV., str. 164 (Litice, ves);
  Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze České, díl II., str. 81;
 3. Březina, J. K.: Litice nad Orlicí - monografická stať, Žamberk 1899, str. 37;

Na začátek stránky... 


Přehled majitelů podle J. K. Březiny (1899):

 1. Půta z Drslaviců;
 2. královské zboží;
 3. Jindřich ml. z Lipého;
 4. královské zboží;
 5. Jan z Lichtemburka;
 6. Boček z Kunštátu a Poděbrad;
 7. Viktorin z Kunštátu a Poděbrad;
 8. Jiří z Poděbrad, král;
 9. Boček z Poděbrad;
 10. Jindřich st. kníže Minstersberský;
 11. Vilém z Pernštejna;
 12. Vojtěch z Pernštejna;
 13. Jan Bohatý z Pernštejna;
 14. Jaroslav z Pernštejna;
 15. Arnošt falckrabí Rýnský;
 16. Václav Okrouhlický st. z Knětic a na Borovnici;
 17. Mikuláš z Bubna a z Litic;
 18. Vratislav z Bubna a z Litic;
 19. Jan st. z Bubna a z Litic;
 20. Jindřich Jan hrabě z Bubna a z Litic;
 21. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 22. Antonín Ignác hrabě z Bubna a z Litic;
 23. Václav hrabě z Bubna a z Litic;
 24. Antonín Vít hrabě z Bubna a z Litic;
 25. František Adam hrabě z Bubna a z Litic;
 26. Veriand Windischgrätz hrabě;
 27. John Parish, svobodný pán;
 28. Jiří Parish;
 29. Oscar baron Parish;

Březina, J. K.: Litice nad Orlicí, mongrafická stať; Žamberk 1899;

Na začátek stránky... 


Stránky vytvořil: Lukáš Bojčuk, lukas.bojcuk@seznam.cz
Umístění stránky: http://hrad.litice.sweb.cz/ 
Poslední aktualizace této stránky:

NAVRCHOLU.cz